ภาษาไทย
เว็บแอปฟรี
แอปของเราใช้งานง่าย ปลอดภัย ฟรี และทำงานในเบราเซอร์
Audio Cutter
Trim or cut any audio file online
Audio Joiner
รวมหลาย ๆ ไฟล์เสียงเข้าด้วยกันเป็นแทร็กเดียว
Audio Converter
แปลงไฟล์เสียงออนไลน์จากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง
Video Converter
แปลงไฟล์วิดีโอออนไลน์จากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง
Video Cutter
วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะตัดเอาส่วนหนึ่งของวิดีโอออกมา
Video Recorder
บันทึกวิดีโอออนไลน์ด้วยกล้องเว็บแคมของคุณ
Voice Recorder
บันทึกเสียงพูดโดยใช้ไมโครโฟน
Archive Extractor
ดึงเอาไฟล์ใดก็ได้ที่ถูกบีบอัดไว้ทางออนไลน์
PDF Tools
เครื่องมือ PDF ออนไลน์ที่จำเป็น